Tiếng Anh | Tiếng Việt
Tuyển sinh đại học chính quy: Xét tuyển sớm bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM 2024
Ngày đăng: 4/24/2024 9:16:04 AM     483
Xét tuyển sớm vào đại học chính quy năm 2024
Ngày đăng: 4/2/2024 3:18:05 PM     522
Thông báo Phương án Tuyển sinh năm 2024
Ngày đăng: 3/18/2024 9:04:40 AM     644
Hướng dẫn thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ
Ngày đăng: 12/5/2023 8:52:14 AM     835
Quy định Điều kiện xét tốt nghiệp về Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin, Kỹ năng xã hội theo học chế tín chỉ cho sinh viên trình độ đại học, hệ chính quy và thường xuyên (Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2023 về sau)
Ngày đăng: 12/5/2023 8:51:10 AM     858
Tổ chức đăng ký học phần học kỳ II, NH 2023 - 2024
Ngày đăng: 12/5/2023 8:46:41 AM     603
Thông báo tạm thu học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024
Ngày đăng: 9/14/2023 10:29:17 AM     865
Quy định về sử dụng trang phục đối với Sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một
Ngày đăng: 9/11/2023 12:00:00 AM     811
Thông báo đăng ký học ngoại ngữ không chuyên HK 1, đợt 1 NH 2023-2024 dành cho D20, D21 và D22.
Ngày đăng: 8/8/2023 4:25:13 PM     769
Thông báo Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo tổ hợp môn hệ đại học chính quy năm 2023
Ngày đăng: 7/21/2023 9:52:10 AM     826
Thông báo lịch trình đăng ký trực tuyến các môn học Học kỳ I năm học 2023-2024
Ngày đăng: 7/20/2023 8:40:22 AM     903
Thông báo thu học phí Học kỳ 3, năm học 2022 - 2023
Ngày đăng: 5/25/2023 12:00:00 AM     709
Thông báo đăng ký học NNKC học kỳ 3, đợt 2 năm học 2022-2023 dành cho sinh viên D20, D21 và D22
Ngày đăng: 5/24/2023 12:00:00 AM     732
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023
Ngày đăng: 4/8/2023 12:00:00 AM     894
Thông báo thu học phí học kỳ 2, năm học 2022 - 2023
Ngày đăng: 2/3/2023 9:19:16 AM     975
Thông báo mức điểm chuẩn (điểm sàn) nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Ngày đăng: 7/26/2022 2:34:45 PM     988
Mã số các phương thức xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày đăng: 7/25/2022 10:56:52 AM     1010
Xét tuyển đợt 2 Đại học chính quy năm 2022 (Hình thức học bạ, tuyển thẳng, kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Tp.HCM)
Ngày đăng: 7/25/2022 10:55:45 AM     1102
Điểm chuẩn của trúng tuyển của phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Tp.HCM năm 2022 hệ đại học chính quy
Ngày đăng: 7/8/2022 10:30:04 PM     1123
Chọn ngoại ngữ không chuyên và kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào NH 2021 - 2022 (đợt 2) cho SV D20 - D21
Ngày đăng: 7/8/2022 10:29:18 PM     921
Điều chỉnh thời gian tuyển sinh đại học chính quy năm 2022
Ngày đăng: 7/2/2022 11:53:53 PM     1032
Đăng ký học phần học kỳ I, năm học 2022 - 2023
Ngày đăng: 7/2/2022 11:53:09 PM     1053
Nhận hồ sơ xét tuyển thẳng đại học 2022 từ ngày 8/3/2022 đến ngày 10/8/2022
Ngày đăng: 3/7/2022 4:41:49 PM     981
Nhận hồ sơ xét tuyển đại học 2022 bằng học bạ từ ngày 8/3/2022 đến ngày 10/8/2022
Ngày đăng: 3/7/2022 4:40:30 PM     952
Thông báo Tuyển sinh đại học chính quy năm 2022
Ngày đăng: 2/25/2022 9:14:54 PM     966
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Hội thảo lần thứ nhất về công nghệ vật liệu và ứng dụng" năm 2022
Ngày đăng: 2/25/2022 9:14:15 PM     928
Thông báo v/v đăng ký tham dự cuộc thi Olympic Vật lý Sinh viên cấp trường năm 2021 - 2022
Ngày đăng: 1/6/2022 10:29:29 PM     951
Thông báo Đăng ký học phần học kỳ II năm học 2021 - 2022
Ngày đăng: 11/4/2021 11:09:23 PM     1081
Thông báo về việc thu nợ học phí sinh viên
Ngày đăng: 11/4/2021 11:08:48 PM     1030
Điểm chuẩn trúng tuyển và thủ tục nhập học của phương thức xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 hệ đại học chính quy
Ngày đăng: 9/17/2021 10:19:55 PM     1221
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 (Bổ sung)
Ngày đăng: 9/17/2021 10:19:19 PM     1127
Thông báo về việc tiếp tục gia hạn thời gian làm thủ tục xác nhận nhập học cho thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2021
Ngày đăng: 9/17/2021 10:18:35 PM     913
Thông báo mức điểm (điểm sàn) nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo tổ hợp môn hệ đại học chính quy năm 2021
Ngày đăng: 8/27/2021 8:12:00 PM     976
Thông báo xét tuyển bổ sung tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 - Phương thức xét học bạ
Ngày đăng: 8/27/2021 8:11:05 PM     1019
Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 (tiếp theo) bằng phương thức xét học bạ; tuyển thẳng học sinh giỏi năm lớp 10, lớp 11, lớp 12; xét kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM
Ngày đăng: 8/21/2021 11:02:01 PM     1002
Thông báo về việc gia hạn thời gian nhập học đợt 1 tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2021
Ngày đăng: 8/21/2021 10:58:50 PM     1099
Tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 (tiếp theo) - Phương thức xét học bạ; tuyển thẳng học sinh giỏi năm lớp 10, lớp 11, lớp 12; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2021
Ngày đăng: 8/2/2021 12:00:00 AM     978
Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 (Phương thức xét học bạ; tuyển thẳng học sinh giỏi năm lớp 10, lớp 11, lớp 12; xét kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM)
Ngày đăng: 7/27/2021 12:00:59 AM     1035
Thông báo về việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp cho sinh viên (Qua đường bưu điện)
Ngày đăng: 7/16/2021 12:00:00 AM     1037
Đăng kí học phần học kì 1 năm học 2021 - 2022
Ngày đăng: 7/6/2021 9:05:39 PM     1223
Tìm hiểu các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2021
Ngày đăng: 3/10/2021 3:07:04 PM     1144
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
Ngày đăng: 2/20/2021 6:44:52 PM     1119
Toàn thể HV-SV nghỉ Tết từ ngày 01/02/2021
Ngày đăng: 1/31/2021 10:54:40 PM     1182
Gia hạn thời gian đóng học phí HK 2 NH 2020-2021
Ngày đăng: 1/20/2021 10:36:06 AM     1265
Thông báo đóng Bảo hiểm Y tế bổ sung năm học 2020 - 2021
Ngày đăng: 1/20/2021 10:35:36 AM     1051
Thông báo đăng ký học phần học kỳ II năm học 2020 - 2021
Ngày đăng: 11/28/2020 7:39:14 PM     1009
Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc đại học tháng 12 năm 2020
Ngày đăng: 11/27/2020 10:29:50 AM     1158
Gia hạn thời gian nộp hồ sơ hệ thường xuyên đợt 2 năm 2020
Ngày đăng: 11/10/2020 10:55:22 AM     1192
Khảo sát sự kỳ vọng/mong đợi của Tân sinh viên về cơ sở đào tạo
Ngày đăng: 11/10/2020 10:52:42 AM     1022
Thư ngỏ Kêu gọi quyên góp, ủng hộ sinh viên các tỉnh Miền Trung gặp khó khăn do ảnh hưởng của bão, lũ lụt đang học tại Trường
Ngày đăng: 10/23/2020 9:09:59 AM     924
Xét tuyển bổ sung tuyển sinh đại học chính quy năm 2020
Ngày đăng: 10/23/2020 9:08:20 AM     973
Nhận hồ sơ chế độ chính sách năm học 2020 - 2021
Ngày đăng: 9/24/2020 8:46:12 AM     1104
Gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
Ngày đăng: 9/24/2020 8:45:11 AM     1155
Lịch và Thủ tục nhập học đại học chính quy năm 2020 (Dành cho phương thức xét Học bạ và Tuyển thẳng học sinh giỏi)
Ngày đăng: 8/28/2020 8:05:55 PM     1394
Đăng ký học ngoại ngữ không chuyên học kỳ1 (đợt 1) năm học 2020 - 2021
Ngày đăng: 8/28/2020 8:05:27 PM     1279
Hoàn trả Bảo hiểm y tế cho SV khóa D19 (NH 2019 - 2020)
Ngày đăng: 8/28/2020 8:04:44 PM     1155
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2020 (Dành cho phương thức xét học bạ và tuyển thẳng học sinh giỏi)
Ngày đăng: 8/5/2020 6:24:06 PM     1271
Thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Ngày đăng: 7/29/2020 12:47:58 PM     1038
Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc Đại học, tháng 8 năm 2020
Ngày đăng: 7/18/2020 10:01:04 AM     1280
Thông báo đăng ký học phần và thời gian nộp học phí học kỳ I năm học 2020-2021
Ngày đăng: 7/18/2020 10:00:21 AM     1118
Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2020
Ngày đăng: 6/19/2020 11:47:09 AM     1051
Xét tuyển ĐH chính quy năm 2020 (Bằng phương thức xét kết quả thi THPT)
Ngày đăng: 6/4/2020 3:57:03 PM     1086
Thời gian đóng học phí học lại học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 6/3/2020 8:28:14 AM     1441
Thông báo v/v nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng đợt tốt nghiệp tháng 02/2020
Ngày đăng: 4/27/2020 10:41:02 PM     1291
Xét tuyển ĐH Chính quy năm 2020 (Phương thức xét tuyển thẳng học sinh giỏi)
Ngày đăng: 4/27/2020 4:57:31 PM     1123
Điều chỉnh phương thức tuyển sinh đại học chính quy 2020
Ngày đăng: 4/24/2020 7:02:52 PM     1355
Hoạt động của Trường trong trạng thái phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng: 4/24/2020 1:21:14 PM     1196
Nhận hồ sơ trực tiếp theo phương thức xét tuyển học bạ vào đại học chính quy năm 2020
Ngày đăng: 4/23/2020 10:13:07 AM     1228
Thông báo Sử dụng email do Trường cấp cho sinh viên
Ngày đăng: 4/18/2020 2:33:19 PM     1108
Thông tin tuyển sinh ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm
Ngày đăng: 4/6/2020 8:07:16 PM     1566
Thông tin tuyển sinh ngành Công nghệ Thực phẩm
Ngày đăng: 4/4/2020 3:56:33 PM     2094
Thông tin tuyển sinh ngành Toán Kinh tế
Ngày đăng: 4/4/2020 12:00:00 AM     1653
Thông tin tuyển sinh ngành Hóa học
Ngày đăng: 4/4/2020 12:00:00 AM     1645
Xét tuyển đại học chính quy 2020 bằng học bạ
Ngày đăng: 3/30/2020 9:14:56 AM     1088
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC BẰNG HỌC BẠ 2020
Ngày đăng: 3/27/2020 8:57:22 PM     1127
Sinh viên, học viên nghỉ học từ ngày 17/3/2020
Ngày đăng: 3/17/2020 9:46:20 AM     1250
Tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2020
Ngày đăng: 3/6/2020 9:16:26 AM     1244
Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp tháng 3/2020
Ngày đăng: 3/3/2020 12:03:29 PM     1215
Mở các học phần ngoại ngữ cho SV khóa 2016 trở về trước
Ngày đăng: 3/3/2020 12:03:03 PM     1248
Thay đổi thời gian đăng ký và thời gian học các học phần Ngoại ngữ không chuyên HK2
Ngày đăng: 3/3/2020 12:02:36 PM     1077
Gia hạn thời gian đóng học phí đến hết tháng 3/2020
Ngày đăng: 3/2/2020 8:07:02 AM     1245
Tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020
Ngày đăng: 2/16/2020 11:02:06 AM     1069
Tiếp tục cho sinh viên, học viên nghỉ học từ 10/02-16/02/2020
Ngày đăng: 2/7/2020 9:21:59 AM     1034
Đăng ký học ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2 (đợt 1)
Ngày đăng: 11/29/2019 9:44:35 AM     1267
Thông báo tổ chức kỳ thi Olympic Toán học sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một
Ngày đăng: 11/1/2019 11:50:54 PM     1254
Xét tuyển ĐH chính quy năm 2019 (Bằng phương thức tuyển thẳng học sinh giỏi lớp 12 của các trường THPT trong cả nước)
Ngày đăng: 5/22/2019 9:48:17 AM     1377
Xét tuyển ĐH chính quy năm 2019 (Bằng phương thức xét học bạ lớp 12)
Ngày đăng: 5/22/2019 9:47:40 AM     1221
Xét tuyển bổ sung Đại học chính quy 2018
Ngày đăng: 8/13/2018 9:21:42 AM     1358
Thông báo tuyển sinh hệ thường xuyên đợt 1 năm 2018 - khóa 13
Ngày đăng: 4/26/2018 3:59:45 PM     1433
Đăng ký học phần và thời gian hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ III năm học 2017-2018
Ngày đăng: 4/13/2018 2:53:14 PM     1532
Thông báo về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2018
Ngày đăng: 4/4/2018 8:51:30 AM     1258
Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018
Ngày đăng: 4/4/2018 8:50:59 AM     1313
Thay đổi hình thức công nhận kết quả học tập môn học giáo dục thể chất
Ngày đăng: 3/21/2018 8:36:39 AM     1217
Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 5 năm 2018
Ngày đăng: 3/2/2018 10:20:45 AM     1127
Thông báo tổ chức lớp học bổ túc kiến thức để đủ điều kiện dự thi tuyển sinh cao học năm 2018
Ngày đăng: 3/2/2018 10:19:55 AM     1125
Thông báo mở các lớp ôn tập thi tuyển sinh cao học đợt 5, năm 2018
Ngày đăng: 3/2/2018 10:18:56 AM     1160
Thông báo từ Hội thảo khoa học Quốc tế "International forum on green technology and management - IFGTM”
Ngày đăng: 3/2/2018 9:44:27 AM     1197
Kế hoạch tổ chức Hội thảo cấp Trường "Hóa học vì sự phát triển bền vững" lần thứ IV
Ngày đăng: 2/26/2018 8:23:32 AM     1313
Thông báo v/v cho sinh viên nghỉ học trước diễn biến của cơn bão số 16 (Tembin) để đảm bảo an toàn.
Ngày đăng: 12/25/2017 1:45:26 PM     1180
Thông báo thời gian mở đăng kí học cho học kỳ 2, năm học 2017-2018
Ngày đăng: 12/13/2017 4:32:46 PM     1546
Thông báo lịch thi tuyển sinh hệ thường xuyên Đợt 2, năm 2017
Ngày đăng: 12/13/2017 4:31:54 PM     1318
Quyết định v/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khoa Khoa học Tự nhiên
Ngày đăng: 10/3/2017 4:13:42 PM     1384
Quyết định v/v thành lập Hội đồng khoa Khoa học Tự nhiên
Ngày đăng: 10/3/2017 4:13:10 PM     1388
Thông báo nhận thẻ sinh viên
Ngày đăng: 9/27/2017 8:14:22 AM     1330
Khai giảng năm học 2017-2018
Ngày đăng: 9/12/2017 10:02:12 AM     1448
Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Trưởng bộ môn Sinh học
Ngày đăng: 8/29/2017 4:12:41 PM     1401
Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Phó trưởng bộ môn Khoa học Môi trường
Ngày đăng: 8/29/2017 4:12:06 PM     1314
THÔNG BÁO ĐKMH
Ngày đăng: 8/19/2017 11:12:02 AM     1539
THÔNG BÁO MỞ THỜI GIAN ĐĂNG KÍ MÔN HỌC CÁC KHÓA D13, D14 Học kì I/2017-2018
Ngày đăng: 8/19/2017 9:57:42 AM     1214
Sơ đồ quy trình tiếp nhận và giải quyết nghiệp vụ đào tạo
Ngày đăng: 8/19/2017 9:54:44 AM     1
Giải thưởng SV NCKH - Euréka lần XIX năm 2017
Ngày đăng: 8/19/2017 9:43:02 AM     1233
THÔNG BÁO VV ĐÓNG BHYT SV NĂM 2017-2018
Ngày đăng: 8/16/2017 3:08:16 PM     9257
Hướng dẫn thực hiện Quy định chuẩn đầu ra cho sinh viên trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy và thường xuyên
Ngày đăng: 8/14/2017 11:49:30 AM     1231
Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Ngày đăng: 8/14/2017 11:49:06 AM     1308
QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT NGHIỆP VỤ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Ngày đăng: 8/14/2017 11:48:20 AM     1
THU HỌC PHÍ HỆ THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018
Ngày đăng: 8/10/2017 5:27:11 PM     1112
THU HỌC PHÍ HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2017-2018
Ngày đăng: 8/10/2017 5:26:29 PM     1293
THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/2017
Ngày đăng: 8/10/2017 5:24:06 PM     1125
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2017-2018
Ngày đăng: 8/8/2017 9:15:37 AM     2127
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH BẬC ĐẠI HỌC 2017
Ngày đăng: 8/4/2017 2:36:46 PM     1321
Tư vấn, hỗ trợ thí sinh không trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh Đại học 2017
Ngày đăng: 8/4/2017 2:34:18 PM     1239
Trả tiền miễm giảm học phí, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017; chi miễn giảm học phí bổ sung năm học 2015 - 2016, 2016-2017
Ngày đăng: 8/4/2017 2:32:41 PM     1072
Thông báo và Hướng dẫn nhập học hệ đại học chính quy năm 2017
Ngày đăng: 7/28/2017 9:33:37 AM     1105
HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐKXT TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2017
Ngày đăng: 7/12/2017 10:06:13 PM     1162
Thông báo phát tiền khen thưởng thực tập sư phạm NH 2016-2017
Ngày đăng: 7/12/2017 10:04:48 PM     1116
Kế hoạch tư vấn tuyển sinh 2017
Ngày đăng: 7/12/2017 9:00:27 PM     1186
THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017
Ngày đăng: 7/12/2017 8:59:14 PM     1224
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM HỌC 2017
Ngày đăng: 7/12/2017 4:09:35 PM     1227
Ban hành quy định v/v sử dụng phòng học
Ngày đăng: 12/30/2016 8:36:00 AM     1333
Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và nghỉ Tết dương lịch
Ngày đăng: 12/22/2016 4:36:55 PM     1312
Quyết định thành lập Ban đề án nghiên cứu khoa học liên ngành thuộc trường ĐH Thủ Dầu Một
Ngày đăng: 11/28/2016 9:12:32 AM     1324
Quy định chuẩn đầu ra cho học viên cao học, SV đại học-cao học hệ chính quy và thường xuyên đào tạo theo hệ thống tín chỉ
Ngày đăng: 11/23/2016 9:34:30 PM     1278
Bổ sung một số quy định trong công tác chuyên môn
Ngày đăng: 11/23/2016 9:27:52 PM     1249
Thông báo v/v mở lớp đào tạo kỹ năng xã hội (Khoá 12)
Ngày đăng: 11/21/2016 2:14:44 PM     1196
Cập nhật thông tin sinh viên
Ngày đăng: 11/3/2016 10:11:15 AM     1333
Thống kê truy cập

 Đang truy cập: 5

 Tất cả: 3811880