Tiếng Anh | Tiếng Việt

Thông tin tuyển sinh ngành Toán Kinh tế

04/04/2020 00:00     1766

1. Khái quát về ngành đào tạo:

Ngành đào tạo Toán kinh tế đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội; có năng lực chuyên môn về toán kinh tế; có nền tảng tư duy cũng như tri thức để hiểu và vận dụng giải quyết được các vấn đề trong thực tế đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đang trong xu thế hội nhập và phát triển; có khả năng phân tích, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề kinh tế thuộc các lĩnh vực kinh tế xã hội.

2. Chuẩn đầu ra cụ thể:

2.1. Kiến thức: 

Cử nhân Toán kinh tế có khả năng phân tích, dự báo và tư vấn cho việc hoạch định chính sách và lựa chọn quyết định tác nghiệp một cách có căn cứ khoa học dựa trên các công cụ phân tích định lượng, các phương pháp và phương tiện phân tích dữ liệu hiện đại. 

Cử nhân Toán kinh tế có trình độ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của ĐHTDM, đáp ứng nhu cầu công việc và đào tạo sau đại học.

Cử nhân Toán kinh tế sử dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong các lĩnh vực Toán học, Thống kê toán, Mô hình hóa, Mô phỏng, Tài chính: Excel, SPSS, Matlab, …

2.2. Kỹ năng: 

Cử nhân Toán kinh tế thành thạo kỹ năng thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Nguồn có thể là dữ liệu sơ cấp hay các dữ liệu thứ cấp chất lượng cao. 

Cử nhân Toán kinh tế hoàn thiện các kỹ năng mô hình hóa kinh tế xã hội và phân tích kinh tế bằng mô hình. Sử dụng tốt các kỹ thuật phân tích dữ liệu kinh tế xã hội và dự báo. 

Cử nhân Toán kinh tế biết vận dụng kiến thức hệ thống hình thành kỹ năng làm việc theo nhóm và tổ chức các hoạt động như khảo sát, tổng hợp dữ liệu và lập báo cáo ở các mức độ khác nhau theo nhu cầu công việc. Có kỹ thuật mô phỏng ngẫu nhiên đáp ứng việc nghiên cứu và thực nghiệm.

2.3. Thái độ và trách nhiệm công dân:

Cử nhân Toán kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, hiểu biết đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Cử nhân Toán kinh tế nghiêm túc trong nghiên cứu và thực hành. Tôn trọng tính hệ thống trong công việc, cầu thị trong chuyên môn.

Cử nhân Toán kinh tế có khả năng tự học, tự phát triển và học sau đại học.


3. Cơ hội việc làm:

Cử nhân Toán kinh tế có khả năng thích nghi với thực tiễn và làm việc có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội khác nhau như: Tài chính  -  tiền tệ, Phân tích kinh doanh, Phân tích, tư vấn chính sách… 

4. Thu nhập:
Mức lương trung bình của một cử nhân Toán kinh tế sẽ dao động từ 8 -12 triệu đồng trên một tháng. Tùy theo từng vị trí công tác và tùy vào công ty, doanh nghiệp mà bạn sẽ có những mức lương khác nhau

 

5. Xu hướng phát triển:
 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Toán kinh tế được trang bị tốt các kiến thức cơ bản cả lý thuyết và thực hành để tham dự các chương trình đào tạo sau đại học trong nước và nước ngoài. Phát triển các hướng chuyên sâu thuộc lĩnh vực Toán ứng dụng trong kinh tế như Toán tài chính, Định phí bảo hiểm và tài chính, ...
 

6. Vị trí của nghề trong xã hội: Cử nhân Toán kinh tế có thể làm việc ở các vị trí:

- Chuyên viên quản lý danh mục đầu tư, chuyên viên quản trị rủi ro cho  các công ty, các tập đoàn kinh tế, các công ty bảo hiểm.

- Chuyên viên định chế tài chính trong Ngân hàng, Công ty tài chính, Công ty chứng khoán,...

- Nghiên cứu viên ở các viện nghiên cứu, cơ quan hoạch định chính sách.

- Giảng viên các trường đại học và cao đẳng khối kinh tế.

- Tự xây dựng và điều hành các cơ sở sản xuất kinh doanh, các công ty liên quan tài chính, bảo hiểm.

 

 

BÀI ĐĂNG CÙNG CHỦ ĐỀ
Thống kê truy cập

 Đang truy cập: 28

 Tất cả: 3825345