Tiếng Anh | Tiếng Việt

THÔNG BÁO VV ĐÓNG BHYT SV NĂM 2017-2018

16/08/2017 15:08     9367

        

VV THỰC HIỆN BHYT SV NĂM HỌC 2017-2018

   

               Kính gửi: Các Khoa trực thuộc Trường

           

   Căn cứ vào Luật BHYT và công văn của BHXH tỉnh Bình Dương về việc đối tượng sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT.

   Nhằm chuẩn bị dữ liệu, thực hiện quy định 100% sinh viên có thẻ BHYT, phòng CTSV đề nghị các Khoa hỗ trợ- thông báo đến sinh viên các nội dung sau:

 

  1. Kiểm tra thông tin cá nhân

http://congtacsinhvien.tdmu.edu.vn/thong-bao/kiem-tra-thong-tin-sinh-vien-toan-truong/

** Cách kiểm tra:
- Tải file excel thongtinSV_BHYT về máy.
- Nhập mã SV vào ô tìm kiếm
- Kiểm tra lại thông tin cá nhân (số CMND, ngày sinh, địa chỉ thường trú, nơi khám chữa bệnh, số thẻ BHYT nếu có)

** Sai sót, thiếu thông tin:
Trực tiếp đến phòng Công tác Sinh viên để chỉnh sửa, bổ sung.

** Thời gian kiểm tra:
Từ 16/08/2017 đến 30/09/2017

** Sự cần thiết chỉnh sửa, bổ sung thông tin
-Thông tin này được sử dụng để in thẻ Bảo hiểm Y tế năm 2018 và các năm tiếp theo khi học tại trường.
-Nếu sai, SV không chỉnh sửa: sẽ gặp khó khăn khi khám chữa bệnh tại các bệnh viện.

 

2. Mua Bảo hiểm năm 2018

http://congtacsinhvien.tdmu.edu.vn/thong-bao/thong-bao-thuc-hien-bao-hiem-y-te-2017-2018/

 

3. Nộp bản sao thẻ BHYT khi đã có thẻ BHYT

-Sinh viên đã có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác: nộp bản sao thẻ BHYT còn hạn sử dụng.

-Thời hạn nộp:  từ ngày 6/11/2017 đến ngày 17/11/2017.

 

4. Sẽ bị kỷ luật nếu không có thẻ BHYT

 

                                                                                                                                                                                       Bình Dương, ngày  16 tháng  8 năm  2017

                                                                                                                                                                              PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

                                                           

 

BÀI ĐĂNG CÙNG CHỦ ĐỀ
Thống kê truy cập

 Đang truy cập: 32

 Tất cả: 3825330