Tiếng Anh | Tiếng Việt

Cơ cấu tổ chức

26/07/2017 4:37:15 CH     8903

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

CÁC CHƯƠNG TRÌNH

1/ Chương trình Hóa học

2/ Chương trình Công nghệ Thực phẩm

3/ Chương trình Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

4/ Chương trình Công nghệ Sinh học

5/ Chương trình Dinh dưỡng

6/ Chương trình Vật lý

 

Thống kê truy cập

 Đang truy cập: 6

 Tất cả: 3658218