Tiếng Anh | Tiếng Việt

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Chiến lược phát triển

7/5/2018 4:36:51 PM     10621
TẦM NHÌN
Là đơn vị có uy tín trong nước và khu vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp về kỹ thuật, công nghệ và vận hành theo mô hình đại học xanh.
 
SỨ MẠNG
Đào tạo và nghiên cứu để phục vụ nhu cầu thay đổi và thách thức của xã hội và ngành trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu.
 
 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THEO LĨNH VỰC
* Đào tạo
- Xây dựng chương trình đào tạo cử nhân hóa học theo tiêu chuẩn đánh giá AUN-QA, đăng kí kiểm định vào năm 2019.
- Các chương trình còn lại: Toán học, Vật lý học, Sinh học ứng dụng, khoa học môi trường tiếp cận AUN-QA và kiểm định AUN vào năm 2022-2025.
- Các chương trình đào tạo của Khoa được xây dựng thiết kế, cải tiến, vận hành theo PDCA, được đối sánh với các chương trình tào tạo tiên tiến, chuẩn nghề nghiệp trong khu vực (xét tính liên ngành, xuyên ngành).
- Áp dụng các phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá và các công cụ dạy học  trong giảng dạy, tiếp cận thực tiễn doanh nghiệp.
- Môi trường học tập đa dạng, phong phú phát huy tính sáng tạo của người học trong việc giải quyết các vấn đề của thực tiễn trong khu vực.
- Xây dựng chương trình đào tạo mới các ngành: Công nghệ thực phẩm, quản lý thực phẩm và sẽ tuyển sinh vào năm 2020.
 
* Khoa học công nghệ
- Tăng cường mô hình dạy học theo dự án ở các ngành: Hóa học, Sinh học. Gắn kết dạy học theo dự án với nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên với khởi nghiệp.
- Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu ở các viện, trường trong và ngoài nước, đa dạng hóa hướng nghiên cứu theo hướng liên ngành, xuyên ngành, nghiên  cứu cơ bản..
- Tăng cường chuyên giao khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.
- Xây dựng tuyển chọn đội ngũ giảng viên có năng lực nghiên cứu tốt, có sản phẩm được công bố trên các tập chí uy tín trong và ngoài nước, đăc biệt trong danh mục ISI.
- Đăng kí và thực hiện các đề tài khoa học cấp nhà nước từ năm 2019.
 
* Hợp tác Quốc tế
- Chủ động tìm kiếm hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, đặc biệt chú trọng tạo các hợp tác nhằm nâng cao số lượng và chất lượng công bố khoa học.
 
* Phát triển đội ngũ
- Đảm bảo đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên đạt chuẩn và vượt chuẩn có chất lượng, phù hợp cơ cấu theo yêu cầu phát triển của Khoa: Có trình độ chuyên môn tốt, có năng lực sáng tạo, có đạo đức tốt, có ý thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước công việc, yêu nghề, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững của khoa.
- Quy tụ các nhà khoa học, giảng viên uy tín tham gia nghiên cứu, giảng dạy.
Thống kê truy cập

 Đang truy cập: 10

 Tất cả: 3841166